Przeliczeni.pl
Wszystko o prowadzeniu biznesu w galerii handlowej bez cenzury i ukrywania niewygodnych faktów.

Tutaj zobaczysz jak to działa "od kuchni": nadużycia, fałszowanie informacji, szantaż.
Przeliczeni.pl
Systemy franczyzowe w Polsce - czy rzeczywiście to taki złoty biznes?

Sprawdź na blogu jak wyglądają realia prowadzenia tego rodzaju działalności.
Przeliczeni.pl
Bankructwa, rozwody, bezdomność, ucieczki z kraju.

Świadectwa ludzi, których wykończył system retail.

Katowice.

Państwowy Inspektor Sanitarny dziś przysłał nam odpowiedź w sprawie robactwa w dworcogalerii.

“Odpowiadając na interwencję dotyczącą obecności insektów – karaluchów w budynku Galerii Katowickiej w Katowicach ul. 3 Maja 30 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach informuje, że w trakcie prowadzonego postepowania ustalono, że Centrum Handlowe „Galeria Katowicka” zawarło umowę ze specjalistycznym zakładem świadczącym usługi z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

Umowa dotyczy zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami przez  prowadzenie monitoringu części wspólnych Centrum Handlowego tj. garaży, otoczenia, klatek schodowych, stref dostaw, sanitariatów ogólnodostępnych oraz pasaży. Zgodnie z w/w umową jeden raz w kwartale wykonywany jest odczyt  z monitoringu.

Przedstawiono do wglądu regulamin wewnętrzny Centrum Handlowego „Galeria Katowicka”, zobowiązujący wszystkich użytkowników, których działalność związana jest z produktami spożywczymi do stosowania  koniecznych środków w celu  uniknięcia rozmnażania się insektów czy gryzoni.

Zgodnie z relacją kierownika technicznego obiektu, pracownicy Poczty Polskiej oraz lokalu „Gatta” zgłaszali obecność insektów. Profesjonalny Zakład DDD dokonał lustracji w/w lokali, w trakcie której  nie stwierdzono obecności insektów.

Podjęto jednak działania zapobiegawcze tzn.  w dniu 20.02.2015r. w pomieszczeniach Poczty Polskiej została wykonana dezynsekcja, natomiast w lokalu „Gatta” zainstalowano 4 pułapki monitorujące  insekty biegające.  Na potwierdzenie powyższych działań  przedłożono do wglądu protokoły  pozabiegowe.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach informuje, że w dniu 25.02.2015 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w sklepie spożywczym „Stokrotka”. W czasie kontroli nie stwierdzono obecności żywych insektów ani martwych, jak również pozostałości po nich.

Przedłożono do wglądu instrukcję ochrony przed szkodnikami, z której wynika, że monitoring przeprowadzony jest raz w tygodniu, a wymiana lamp owadobójczych odbywa się raz w roku. Kierownik sklepu przedstawił kartę kontroli lamp owadobójczych oraz  karty kontroli stacji trutek dla gryzoni oraz stacji  żywno-łownych.”

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Dziękujemy za reakcję i podjęte działania. Mam naiwną nadzieję, że następnym razem zarząd sam z siebie poinformuje odpowiednie służby, a nie będzie tego ukrywał czy robił tragifarsy szukając insektów w lokalach najemców. Od tego jest sanepid. 

wniosek: przed podpisaniem umowy w galerii handlowej sprawdź w miejscowym sanepidzie czy w budynku nie stwierdzono obecność insektów lub gryzoni. Odszkodowania-nie dostaniesz.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *