Przeliczeni.pl
Wszystko o prowadzeniu biznesu w galerii handlowej bez cenzury i ukrywania niewygodnych faktów.

Tutaj zobaczysz jak to działa "od kuchni": nadużycia, fałszowanie informacji, szantaż.
Przeliczeni.pl
Systemy franczyzowe w Polsce - czy rzeczywiście to taki złoty biznes?

Sprawdź na blogu jak wyglądają realia prowadzenia tego rodzaju działalności.
Przeliczeni.pl
Bankructwa, rozwody, bezdomność, ucieczki z kraju.

Świadectwa ludzi, których wykończył system retail.

Przed i po podpisaniu umowy- poradnik najemcy

Jedną z ...

Jedną z nieporuszanych do tej pory kwestii jest czas trwania tzw. „umowy” tzw. „najmu”. Czyli zdarza się, że ktoś przeoczył ten paragraf i z automatu wpadł na kolejny rok czy lata, bo i takie sytuacje mają miejsce.

„Zawarłem umowę z galerią w Lublinie, w umowie, w paragrafie “Czas trwania umowy” są dwa punkty:

1. Umowa została zawarta na okres jednego roku licząc od dnia 01.07.2014r.

2. Strony postanawiają, że jeżeli żadna ze stron najpóźniej na trzy miesiące przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta nie oświadczy drugiej stronie, że rezygnuje z dalszego kontynuowania umowy, wówczas umowa przedłuży się automatycznie na 1 /jedno /roczny okres. Zasada ta ma zastosowanie również do następnych 1 /jedno/ rocznych okresów”.

Czytelnik przegapił ten paragraf i wpadł na kolejny rok trwania w nierentownym miejscu.

Sugeruję oddanie umów do analizy w kancelariach prawnych tak, aby z automatu nie wpaść na kolejne lata. Paragrafów jest dużo i są tak skonstruowane żeby się łatwo nie połapać. Poza tym jest jeszcze jeden nie poruszony do tej pory wątek.

Zdarza się, że wykreślasz jakiś paragraf ze „swoim” prawnikiem. Przyjmijmy, że jest to paragraf któryś na stronie 54. Nanosisz poprawkę w tym miejscu. Zarząd też ją nanosi wyrażając zgodę na wykreślenie w tym miejscu i wydaje się, że jest w porządku po czym okazuje się, że treść paragrafu przeniesiono na stronę 37….bez twojej wiedzy, świadomie i celowo wychodząc z założenia, że skoro na 37 stronie nie było poprawek to nikt tego nie sprawdzi. Podpiszesz-pomimo, że nie wyrażałeś zgody. I nie wiesz, co podpisałeś.

Raz jeszcze trzeba sprawdzić kartka po kartce, słowo po słowie każdy akapit. Umowy są grube-celowo. Dlatego przestrzegam przed podpisywaniem tych umów tzw. „najmu lokalu” lub „leasingu”, bo i takie teraz ma to nazewnictwo.

wniosek: przeoczenie nie jest powszechne, ani przerzucanie paragrafami z miejsca na miejsce, ale się zdarza. Warto o tym wiedzieć przed i po podpisaniu umowy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *