Przeliczeni.pl
Wszystko o prowadzeniu biznesu w galerii handlowej bez cenzury i ukrywania niewygodnych faktów.

Tutaj zobaczysz jak to działa "od kuchni": nadużycia, fałszowanie informacji, szantaż.
Przeliczeni.pl
Systemy franczyzowe w Polsce - czy rzeczywiście to taki złoty biznes?

Sprawdź na blogu jak wyglądają realia prowadzenia tego rodzaju działalności.
Przeliczeni.pl
Bankructwa, rozwody, bezdomność, ucieczki z kraju.

Świadectwa ludzi, których wykończył system retail.

Skala problemu-poradnik najemcy

W Warszawie ...

W Warszawie odbyła się konferencja dotycząca rozwiązania problemów na linii wynajmujący-najemca. Z zaproszenia wynika, że skala problemu nie maleje, mało tego, wreszcie ktoś chce z tym zrobić systemowy porządek. Warto zapoznać się z treścią samego zaproszenia. Przed podpisaniem umowy- daje do myślenia. I pokazuje skalę zjawiska.

 „Jak szacują eksperci spory dotyczą około 2 tys. obiektów w Polsce i dziesiątek tysięcy najemców. Rozliczanie kosztów wspólnych, opłat o charakterze podatkowym czy mediów dotyczy większości najemców centrów handlowych w Polsce. Zarządcy koszty te przenoszą na najemców, zgodnie z zapisami zawartych umów. Można szacować, że mniej niż 10 proc. Firm z problemami rozliczeń radzi sobie systemowo. Większość koszty rozlicza ręcznie i próbuje opanować wiecznie toczące się spory.

 W rozliczeniach najemców oraz zarządzających obiektami komercyjnymi takimi jak centra handlowe występują trzy główne rodzaje kosztów: czynsz, media oraz koszty wspólne (ang. service-charges). Wyznaczenie należnych opłat jest kłopotliwe co wynika z zawiłości zapisów umów, obejmujących m.in. okresowe indeksacja, specyficzne zasady przeliczeń czynszów w walutach obcych, stosowane obniżki, czy czynsze zależne od osiąganych przez najemców obrotów. Największym problemem jednak są koszty wspólne, które mają od kilkudziesięciu do nawet kilkuset pozycji i wpływają na ostateczny koszt dla najemców. Sprawa jest tym bardziej skomplikowana, gdy dołożymy do tego, indywidualnie negocjowane umowy z każdym najemcą, które zawierają specjalne zapisy, limity i wyjątki dotyczące kosztów wspólnych.

Prawidłowe rozliczenie tzw. kosztów wspólnych największych nieruchomości komercyjnych, takich jak centra handlowe czy kompleksy biurowe, jest skomplikowanym procesem wymagającym połączenia wiedzy finansowo-księgowej, znajomości umów najmu oraz szczegółowej wiedzy o nieruchomości. mówi Maciej Zackiewicz dyrektor operacyjny firmy Apogeum Real Estate Sp. z o.o. W perspektywie konieczności wykonywania rozliczeń długookresowych oraz w związku z ilością i skomplikowaną strukturą kosztów, a także w związku z ilością i różnorodnością umów najmu, szczególnego znaczenia nabiera systemowe podejście do zagadnień związanych z budżetowaniem i rozliczaniem service charge nieruchomości.

Rozwiązanie stanowi implementacja jednego z dostępnych na rynku systemów wspomagających zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Umowy najmu w Polsce, są przedmiotem intensywnych negocjacji, co bardzo komplikuje ich warunki w tym sposób naliczania czynszów i rozliczenia opłat.  Dla zachowania kontroli nad umową i prawidłowego rozliczenia kluczowe staje się dobre narzędzie, którym nie jest tabelka excelowa mówi Maciej Jaroszyński, Dyrektor Konsultingu w spółce SUPREMIS. SAP Business One daje możliwość zapanowania nad wszystkimi warunkami i rozwiązania wielu sytuacji konfliktowych, które utrudniają prowadzenie działalności, a przede wszystkim generują niepotrzebne koszty  tłumaczy ekspert z SUPREMIS”.

W konferencji nie uczestniczyłem z braku czasu, ale przypomnę, że retailowe umowy i wały na częściach wspólnych to standard-nazwijmy to po imieniu bez zawiłości i biznesowego slangu -okradanie ludzi. Wprowadzanie w błąd. 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *