Przeliczeni.pl
Wszystko o prowadzeniu biznesu w galerii handlowej bez cenzury i ukrywania niewygodnych faktów.

Tutaj zobaczysz jak to działa "od kuchni": nadużycia, fałszowanie informacji, szantaż.
Przeliczeni.pl
Systemy franczyzowe w Polsce - czy rzeczywiście to taki złoty biznes?

Sprawdź na blogu jak wyglądają realia prowadzenia tego rodzaju działalności.
Przeliczeni.pl
Bankructwa, rozwody, bezdomność, ucieczki z kraju.

Świadectwa ludzi, których wykończył system retail.

Nie czekać, aż będzie za późno-poradnik najemcy

Adwokat Tomasz Henclewski:

-Wprowadzone ograniczenia  niewątpliwie spowodują duże straty finansowe zarówno najemców jak i galerii handlowych. Epidemia stwierdzona rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., (Dz. U. poz. 433) ma charakter siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Najemcy z pewnością nie będą w stanie płacić czynszów oraz opłat wspólnych, przy zamkniętych lokalach.

Na nieszczęście najemców w umowach najmu Galerie często zabezpieczają się na wypadek powstania siły wyższej i przerzucają cały ciężar i ryzyko kryzysu na najemcę.

Takie zapisy mogą nie być zgodne z prawem i gdyby powstał spór na tym tle, Sąd odmówiłby racji Galerii.

Najemcy ze względu na podpisane weksle czy akty notarialne muszą działać szybko.

Jedną z potencjalnych szans Najemców jest art. 3571 k.c. zgodnie z którym, „jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym”.

Uważam, że w obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie jak najszybciej usiąść i rozmawiać ze sobą. Galerie z bankami, a najemcy z galeriami. Jeśli żadna z tych stron nie zachowa się elastycznie stosowanie do sytuacji, to będziemy mieli falę upadłości i bankructw. Również galerii. Nawet jeśli sklepy zostaną otwarte za miesiąc lub dwa, to najemcy nie odrobią długów, kolekcje wiosenne się nie sprzedadzą, a ozdoby Wielkanocne będą musiały poczekać na kolejny rok.

Rekomenduję jak najszybciej skontaktować się z prawnikiem. Większość z nich pomimo zagrożenia epidemiologicznego pracuje zdalnie, zachowując gotowość szybkiej reakcji.

Adw. Tomasz Henclewski

www.henclewskiwyjatek.pl

www.najemcawgalerii.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *